IMG 8207 2NOWY TARG. W dniu 30 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowieprof. dr hab. Jan Kazior i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber wraz z Wicestarostą Bogusławem Waksmundzkim podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

W spotkaniu uczestniczył również były Rektor Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz oraz Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska.

- Bardzo się cieszę, że Politechnika Krakowska będzie miała tak znakomitego partnera jakim jest Powiat Nowotarski. Ta współpraca z pewnością będzie owocna dla obu stron. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje udziału w różnorodnych  projektach – zadeklarował Rektor PK.

Dokument przewiduje m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych oraz edukacyjnych o tematyce związanej w szczególności z architekturą, budownictwem, gospodarką przestrzenną, inżynierią i ochroną środowiska, inżynierią czystego powietrza, ochroną zabytków, planowaniem przestrzennym, budową systemów informacji o terenie, rozwojem infrastruktury, komunikacją, transportem, energetyką w tym 
w zakresie energii odnawialnych, rozwojem lokalnej gospodarki. W ramach podpisanego porozumienia uczelnia zobowiązuje się w szczególności do uwzględnienia w swoim programie naukowo-badawczym tematyki związanej z szeroko pojętą problematyką Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców. Politechnika Krakowska deklaruje również współpracę 
z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w kwestii organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych oraz edukacyjnych.Uczelnia będzie także kooperować 
z prowadzonymi przez Powiat placówkami oświatowymi. Powiat Nowotarski zobowiązuje się do promocji uczelni i popularyzacji wśród młodzieży studiów na Politechnice Krakowskiej, pomocy przy organizacji staży i praktyk zawodowych studentów, pomocy w przygotowywaniu prac dyplomowych oraz do uwzględniania uczelni w materiałach oraz przedsięwzięciach promocyjnych Powiatu.

- Współpraca z Politechniką Krakowską to dla nas wielki zaszczyt. Powiat Nowotarski jest gotowy do podejmowania wszelakich inicjatyw na rzecz rozwoju studentów krakowskiej uczelni. Jestem przekonany, że zainicjowane projekty będą kontynuowane, a efekty wspólnej pracy będą zachętą do wyznaczania kolejnych celów i zadań – podsumował spotkanie Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.IMG 8154 2IMG 8160 2

 

 

Inf Biuro Rozwoju i Promocji