jaskinas

ZAKOPANE. Wrocławscy Grotołazi, negatywnie odnieśli się do decyzji ratowników TOPR, o zaprzestaniu akcji poszukiwawczej. Ich zdaniem znalezienie jednego ciała nie oznacza, że obok znajduje się kolejne.

Grotołazi proszą w imieniu rodzin zaginionych, aby akcje wznowiono. TOPR opiera swój wybór na dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas akcji ratunkowej, dzięki której stwierdza z dużym prawdopodobieństwem, że obok znajduje się kolejne ciało.

Organizatorowie akcji ratowniczej, chcą w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo, osobą wykonującym, czynności ratunkowe.

Mateusz Możdżeń