droga remont ulica e1516714547419

NOWY TARG: Planowany jest remont ulicy Długiej, na odcinku od oś Bereki, aż do ulicy Orkana (na tym odcinku nie odbywały się wcześniej remonty).

Urząd Miasta złożył już wniosek, w sprawie dofinansowania ze środków FDS. Kwota dofinansowania, ma wynosić 2 mln. zł., czyli połowę kwoty jaką ma pochłonąć ta inwestycja.

Planowane, także są rozbudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od os. Bereki do ulicy Orkana, jak i również ul. Bohaterów Tobruku . W tej chwili na rozbudowę ulicy Ogrodowej przekazano już dofinansowanie w kwocie 810 tys. zł, a zaś na remont ul. Bohaterów Tobruku 2 mln. zł, czyli dofinansowania wynoszą 50% ceny wykonania. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu.

Mateusz Możdżeń