sesja098 1

W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP) nt.: Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu nowotarskiego w ekstremalnych warunkach zimowych 2019/20 (katastrofalne opady śniegu i długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur) pod kątem zminimalizowania ewentualnych skutków długotrwałego wystąpienia niskich temperatur i obfitych (katastrofalnych) opadów śniegu.

W spotkaniu przewodniczył Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber. Uczestnikami byli członkowie PZZK i KBiP oraz zaproszeni goście: Kierownik Rejonu Nowy Targ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Nowy Sącz, Kierownik Regionu SN i nN Nowy Targ TAURON Dystrybucja O/ Kraków, Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR oraz przedstawiciel Kolei Linowych Palenica.

sesja098 2

W trakcie posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych) oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja S.A.
Omówiono również sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy medycznej i społecznej, przygotowania i funkcjonowania placówek oświatowych, organizacji działań i współdziałania służb, inspekcji, straży, odśnieżania obiektów budowlanych (zwłaszcza konstrukcji dachowych) oraz usuwania nawisów śnieżnych/lodowych.

Duży nacisk położono na przepływ informacji między poszczególnymi służbami, strażami, inspekcjami i innymi uczestnikami minimalizowania skutków ekstremalnych warunków zimowych w powiecie.

sesja098 3