bukowina

Radni powiatowi zastanawiają się jak rozwiązać problem skrzyżowania na Wierchu Olczańskim. Wiedzie tamtędy droga w stronę Leśnicy i Gliczarowa Górnego. Mimo dobrego oznakowania drogi kierujący mają problemy z ustaleniem pierwszeństwa przejazdu.

Podczas posiedzenia Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zapoznał się z koncepcją przebudowy skrzyżowania na Wierchu Olczańskim w gminie Bukowina Tatrzańska. Sama poprawa geometrii skrzyżowania jest jedną z nich. Kolejna to budowa ronda. Natężenie ruchu w tym rejonie rośnie, szczególnie w sezonie zimowym, bo jest to droga dojazdowa do stacji narciarskich. Coraz bardziej też rozwija się turystyka w samym Gliczarowie. 

Warto przypomnieć, że tereny wokół skrzyżowania są własnością prywatną, czego świadomi są urzędnicy. Prace planują tak, aby zminimalizować ewentualną ingerencję w te tereny.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zgłosił swoje uwagi i po ich naniesieniu, koncepcja zmian zostanie zaprezentowana wójtowi i radnym gminy Bukowina Tatrzańska. – To na razie jest tylko i wyłącznie koncepcja, w dodatku przygotowana w kilku różnych wariantach – zastrzega Andrzej Dziadoń zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Tatrzańskiego – czytamy na stronie Starostwa. 

W Urzędzie Gminy Bukowina na razie brak informacji odnośnie wybranego rozwiązania. Wiemy tylko, że w rejonie Wierchu Olczańskiego prowadzone będą roboty związane z remontem nawierzchni asfaltowej i oświetlenia ulicy, nie obejmą jednak skrzyżowania, ponieważ droga powiatowa podlega pod Starostwo.

Anna Zubek