sp1policja

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Z tej okazji 11 lutego br. policyjni profilaktycy odwiedzili uczniów nowotarskiej „jedynki”. Funkcjonariusze podczas spotkania zwrócili uwagę na korzyści, jak i zagrożenia związane z nieostrożnym i nieświadomym użytkowaniem Internetu.

Wyjaśnili zjawisko cyberprzemocy, jego formy i przejawy. Szczególną uwagę zwrócili na szacunek wobec innych użytkowników sieci oraz na rozwagę w kontaktach z „wirtualnymi przyjaciółmi”. Uświadomili, jak ważną rolą jest chronienie swoich haseł oraz danych osobowych przed osobami trzecimi oraz ostrzegali przed lekkomyślnym zamieszczaniem w Internecie swoich zdjęć i umawianiem się z osobami obcymi.

Ponadto w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole przeprowadzony został konkurs plastyczny pn. „Bądź bezpieczny w sieci”. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast każdy uczestnik konkursu otrzymał upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu współrealizowanego przez małopolską Policję „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Aby Dzień Bezpiecznego Internetu trwał cały rok, policjanci z nowotarskiej komendy i podległych komisariatów systematycznie, od kilku lat prowadzą działania profilaktyczne w szkołach w ramach programu „Zagrożenia w Sieci- profilaktyka reagowanie”. Pomimo, że program ten skierowany jest głównie do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, funkcjonariusze prowadzą spotkania również w młodszych i starszych klasach oraz w szkołach średnich.

Oprócz spotkań z uczniami policjanci prowadzą spotkania z nauczycielami i pedagogami, w trakcie których informują o formach i przejawach przemocy w sieci, przedstawiają jak powinna wyglądać szkolna procedura postepowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy, a także procedura reagowania wobec ofiary przemocy.

Policjanci podczas wywiadówek rozmawiają również z rodzicami o zagrożeniach, jakie mogą spotkać ich pociechy w wirtualnym świecie. Udzielają wskazówek jak postępować, aby czas spędzony przed komputerem, był czasem przyjemnym i pożytecznym dla dzieci. Informują o konsekwencjach nadmiernego korzystania z komputera, uczulają rodziców aby kontrolowali czas spędzony w sieci, rodzaje gier i stron Internetowych, z których korzystają najmłodsi.

mat. prasowy KPP Nowy Targ