P3690931GMINA NOWY TARG. Gmina Nowy Targ jest liderem potężnego projektu dziesięciu gmin południowej Polski, mającego skutkować montażem instalacji odnawialnych źródeł energii. Z jej też terenu napłynęły sygnały o uaktywnieniu się oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze od uczestników przedsięwzięcia.

O takim zagrożeniu ostrzega wójt gminy, Jan Smarduch. Metoda działania oszustów jest prosta i bezczelna.

Dzwonią oni do ludzi z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego.

Takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców. W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób – ostrzega gmina.

Informuje ona równocześnie, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową, nastąpi na pisemne wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z gminy Nowy Targ, w której montowana będzie dana instalacja OZE. Dodatkowo wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie, chyba że w zawiadomieniu znajdzie się inna informacja.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców aby zwracać się bezpośrednio do urzędu gminy Nowy Targ – apeluje wójt. Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zetknęli się już z takim zdarzeniem – tzn. telefonem z informacją o wpłacie pozostałej części wkładu własnego, o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy Nowy Targ.

Na naszym terenie projekt obejmuje również miasto Nowy Targ oraz gminy Czorsztyn i Łapsze Niżne. One także mogą się stać polem działania oszustów.

W całej tej historii należałoby jednak zadać pytanie, na jakim etapie, gdzie i w jaki sposób dostały się w ręce oszustów dane osobowe uczestników projektu. Szukaniem odpowiedzi na nie, miejmy nadzieję, zajmują się już organy ścigania.

Fot. Anna Szopińska