szcxzawicsdsdf

W Urzędzie Gminy w Krościenku zostało przedstawione studium lokalizacyjno - funkcjonalno - ruchowe obejmujące analizę układu drogowego w Pieninach. Firma Altras na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przygotowywała dokument od kwietnia 2019 roku. Studium było przygotowywane w dwóch etapach - najpierw została wykonana analiza układu drogowego w obszarze wyznaczonym głównymi osiami transportowymi a następnie zostały wypracowane wstępne koncepcje rozwiązań ze wstępnym przebiegiem oraz analizą kosztów.

Z rozwiązań bezpośrednio dotyczących Miasta i Gminy Szczawnica należy wymienić propozycje:
1. budowa nowej drogi po południowej stronie miejscowości Krościenko z mostem w rejonie Kozłeczyzny, czyli tzw. południowa obwodnica Krościenka w kierunku Nowego Targu (szacunkowy koszt 47 mln złotych),
2. przebudowa ulicy Szlachtowskiej na odcinku od mostu Św. Jana do ulicy Sopotnickiej celem poprawy przejezdności (szacunkowy koszt 18 mln złotych),
3. budowa połączenia drogowego dla samochodów osobowych związana z przebudową ulicy Sopotnickiej, ulicy Kunie, ulicy Partyzantów w kierunku Przysłopu oraz połączenie z Jazowskiem (szacunkowy koszt 140 mln złotych z czego 60 mln złotych wartość inwestycji w granicach administracyjnych Szczawnicy),
4. budowa połączenia drogowego z Jaworek w kierunku Piwnicznej przez Białą Wodę, Przełęcz Gromadzką do Suchej Doliny - w dużej części jako tunel drążony ze względu na nienormatywne nachylenie terenu oraz uwarunkowania środowiskowe (szacunkowy koszt nie został ostatecznie określony),
5. budowa połączenia drogowego z Jaworek w kierunku Rytra również w dużej części jako połączenia tunelem drążonym (szacunkowy koszt również nie został określony na spotkaniu).
W zakresie infrastruktury związanej z poprawą ruchu turystycznego: 1. budowa ścieżki rowerowej w rejonie tzw. Krasu z połączeniem mostowym w rejonie ulicy Pienińskiej i połączeniem lewą stroną Dunajca z Krościenkiem (szacunkowy koszt 15 mln złotych),
2. budowa parkingów przy wjeździe do Szczawnicy przy roboczej przystani flisackiej na tzw. Piaskach (brak szacunku kosztów),
3. rozbudowa ścieżek rowerowych pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną oraz niezbędnej infrastruktury rowerowej.

W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, posłowie na Sejm Anna PaluchPatryk Wicher, senator Jan Hamerski, wójtowie Krościenka Jan Dyda oraz Ochotnicy Dolnej Tadeusz Królczyk oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

UM Szczawnica