P3710301NOWY TARG. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna dziś zaplanowany na ostatni wakacyjny miesiąc remont Alei Tysiąclecia. Jak zapowiada inwestor, czyli krakowski oddział GDDKiA, prace będą prowadzone w taki sposób, aby minimalizować utrudnienia, czyli w ciągu głównym w godzinach wieczornych i nocnych.

Konieczność remontu nawierzchni wynika ze złego stanu technicznego jezdni i utraty parametrów technicznych. 

Prace po stronie prawej obejmą półkilometrowy odcinek od skrzyżowania z DK 47, z przejściem dla pieszych przy kościele NSPJ oraz skrzyżowaniami z łącznikiem z DK 47, ul. Kopernika i Krzystyniaka.

Po stronie lewej remontowany będzie odcinek o długości prawie 700 metrów, od skrzyżowania z DK 47, przez skrzyżowania z ul. Szaflarską, Kilińskiego i Krzywą.

P3710303

Harmonogram robót przedstawia się następująco:

- od 3. do 4. sierpnia - frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdni po stronie prawej

- od 10. do 14. sierpnia – frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdni po stronie lewej

- od 17. do 21. sierpnia – układnie warstwy ścieralnej jezdni po obu stronach

- od 24. do 28. sierpnia – zakończenie prac, uporządkowanie terenu.

Oznakowanie przygotowane

Fot. Anna Szopińska