ranking samorzadow za 2019 r

Magazyn „Wspólnota” opublikował najnowszy ranking zamożności polskich samorządów. W czołówce najbogatszych miast i miasteczek w Polsce od lat znajduje się Zakopane.

W tegorocznym zestawieniu nasze miasto zajęło piątą pozycję w kategorii miast powiatowych po Polkowicach, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Kozienicach. Za rok 2019 Zakopane osiągnęło poziom zamożności na osobę w wysokości 4806,06 zł i w swojej kategorii wyprzedziło pozostałe małopolskie miasta powiatowe, najbliżej znalazł się Oświęcim (miejsce 16), Limanowa (miejsce 48), zaś Nowy Targ zajął 70 pozycję.

Jest to kolejna edycja rankingu dotyczącego bogactwa poszczególnych samorządów. Zestawienie pomija wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach.

Jak czytamy na stronie www.portalsamorządowy.pl przy tworzeniu rankingu zamożności zastosowano tę samą metodę, co w poprzednich latach. „Ponownie pominięto więc wpływy z dotacji celowych, które szczególnie w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają silny, choć chwilowy wpływ na wielkość dochodów. Uwzględniono tylko dochody własne i otrzymywane subwencje, które według autorów rankingu – prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej - lepiej oddają hasło zamożność" – podaje portal.

W rankingu uwagę zwracają te samorządy, które od lat systematycznie poprawiają swoją pozycję, znajdując się poza najbardziej eksponowanymi miejscami. Zakopane awansowało o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego będąc od lat w ścisłej czołówce w swojej kategorii.

Ranking obejmuje: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, gminy wiejskie, miasteczka (miasta inne niż wojewódzkie, na prawach powiatu i powiatowe).

Źródło: UM Zakopane