Odbior promesy dofinansowanie budowy boiska w Skawie

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę dot. przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego.

W dniu 06.08.2020 r. Pan Andrzej Dziwisz - Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.:  w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 roku.

Zadanie polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44x22m (pole do gry: 40x20m): w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Całkowita wartość zadania: 394 707,00 zł, w tym: wartość dofinansowania: 152 320,00 zł. Termin zakończenia zadania: 30.11.2020r .

źródło: UG Raba Wyżna