obwodnica201NOWY TARG. Po miesiącu przeznaczonym na ocenę ofert i sprawdzanie złożonych dokumentów, najkorzystniejsza oferta na sporządzenie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Nowego Targu została wybrana.

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, dla budowy obwodnicy Nowego Targu, w ciągu DK49 – informuje Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego Oddizału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad. Złożyła ją firma Multiconsult Polska, która wyceniła wykonanie zadania na 2 937 240,00 zł. Obwodnica powstanie w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

Trzy oferty przetargowe od zainteresowanych firm wppłyneły 21. sierpnia. Oceniając je, komisja przetargowa brała pod uwagę, oprócz ceny, także doświadczenie zawodowe zespołu projektowego oraz projektantów: drogowego i mostowego. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, 25. września wybrana została oferta złożona przez firmę Multiconsult Polska. Ewentualne odwołania od wyboru oferty pozostali uczestnicy przetargu mogą składać do 5. października 2020 r.

obwodnica202

Dokumentacja jest przewidziana dla obwodnicy klasy GP, z dwoma jezdniami i dwoma pasami ruchu na każdej z nich. Pomiędzy jezdniami zaplanowano czterometrowy pas dzielący. Utwardzone pobocza będą miały 1,5 m szerokości. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

Obwodnica ma rozpocząć się do węzła Nowy Targ Południe, który powstanie w ramach budowanej już dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Na końcu przebiegu obwodnica włączona zostanie do istniejącej DK49 (ul. Jana Pawła II), w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, która z kolei będzie obwodnicą miejscowości: Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

 Zakres inwestycji obejmuje m.in:

- budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta o długości około 5,0 km, skrzyżowań i przejazdów drogowych

- budowę i przebudowę 4 obiektów inżynierskich

- budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi oraz urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Fot. GDDKiA Oddział Kraków