122442849 3602849139811375 2997883892784823305 n

OPS potrzebuje pomocy w trakcie realizacji programu "Wspieraj seniora". Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce nieść pomoc.

 Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do współpracy osoby, które ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragną pomagać innym:

Poszukujemy wolontariuszy gotowych do pomocy w szczególności osobom starszym - SENIOROM, którzy w związku ze stanem epidemii koronawirusa na terenie kraju, decydują się na pozostawanie w domach, a nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
 
Pomoc wolontariacka w głównej mierze polegać będzie na robieniu i dostarczeniu zakupów w postaci artykułów NIEZBĘDNEJ POTRZEBY, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej itp.
fot: OPS Nowy Targ