P3740215GMINA NOWY TARG. Dla dziewięciu gmin południowej Polski jest to dzień historyczny. Przedstawiciele tych samorządów, na czele z Janem Smarduchem, wójtem gminy Nowy Targ, reprezentującym partnera wiodącego, w remizie OSP Ostrowsko podpisali umowę realizacyjną dla ostatniego segmentu potężnego projektu obliczonego na montaż odnawialnych źródeł energii. Chodzi o instalacje fotowoltaiczne. W miniony czwartek podobne umowy zostały podpisane dla instalacji solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.

- Dziękujemy naszym partnerom za cierpliwość i współpracę. Niech to będzie nasza mała cegiełka włożona w polepszenie stanu powietrza – mówił wójt Jan Smarduch przed złożeniem podpisu pod umową sygnowaną z drugiej strony przez Michała Posta, prezesa Zarządu spółki pod firmą FLEXIPOWER GROUP. Jest to wybrany w przetargu wykonawca, który w ramach projektu: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” zobowiązał się dostarczyć i zamontować 1 578 szt. paneli fotowolaticznych, 941 szt. kolektorów słonecznych oraz 352 pompy ciepła. Na podpisanie umowy, która znacząco powinna się przyczynić do poprawy jakości powietrza na terenie uczestniczących gmin, przybyli też pani burmistrz Alwerni oraz burmistrzowie Nowego Targu i Brzeska.

P3740187

Termin realizacji – za zgodą Urzędu Marszałkowskiego – został przedłużony z końca grudnia bieżącego roku do końca września roku przyszłego. Do końca października projekt współfinansowany ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ma być zamknięty.

Osoby oczekujące na listach od 2018 r. rzeczywiście miały prawdo do zniecierpliwienia, bowiem rozstrzygnięcie przetargu wykonawczego było wielokrotnie oprotestowywane przez rynkową konkurencję zwycięskich firm. Kres tym perypetiom położył dopiero niedawno werdykt Krajowej Izby Odwoławczej. Od ogłoszenia przetargu mija właśnie 13 miesięcy i jest to czas niewątpliwie za długi, ale ponoć – polska norma w przypadku unijnych przetargów… To, że firmy tak biły się o zlecenie, wynikało oczywiście z jego wielkości.

Wartość zadania to prawie 47 milionów zł netto. Kolektory słoneczne będą kosztowały ponad 10 milionów, pompy ciepła – ponad 3 miliony, a największa kota – bez mała 19 milinów (wszystko to wartości netto) jest przeznaczona na instalacje fotowoltaiczne, które cieszyły się największą popularnością.

P3740200

Gwarancja jest wyjątkowo długa, gdyż wynosi 70 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Na usługę serwisową trzeba będzie czekać najwyżej trzy dni robocze od chwili, gdy zgłoszenie zostanie przyjęte.

Po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki, każdy przyszły właściciel instalacji musi uzupełnić swój wkład do poziomu 40 procent ogólnych kosztów.

Jak ta partycypacja będzie wyglądała w praktyce – mówił wice wójt Marcin Kolasa, na przykładzie średniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW. Właściciel posesji poniesie w tym przypadku koszty w wysokości ok. 7 tys. zł. 

Pomimo, iż chodzi o dużą realizację w stosunkowo krótkim czasie – dla firmy FLEXIPOWER, wykonującej kilkadziesiąt instalacji dziennie w całej Polsce, nie jest ona jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem. Również i górski klimat nie powinien być przeszkodą.

Na ekologiczne źródło energii najszybciej doczekają się ci, którzy – mając już stare, zdefektowane systemy grzewcze - wnioskowali o kotły na biomasę. Montaż może być kwestią nawet dwóch tygodni.

P3740203

Każda z pomp ciepła objętych projektem będzie miała moc min. 2,85 Kw. Ta energia ma służyć przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Dla poszczególnych gmin Podhala przewidziano ich ilości jak niżej.

Pompy ciepła – 352:

Gmina Nowy Targ: 147 pomp

Miasto Nowy Targ: 59 pomp

Gmina Czorsztyn: 21 pomp

Gmina Łapsze Niżne: 67 pomp

Instalacji solarnych ma być w sumie 941:

Gmina Nowy Targ: 459 szt. kolektorów

Miasto Nowy Targ: 127 szt. kolektorów

Gmina Czorsztyn: 67 szt. kolektorów

Gmina Łapsze Niżne: 207 szt. kolektorów

Ogólna liczba instalacji fotowoltaicznych to 1578:

Gmina Nowy Targ: 613 szt. paneli

Miasto Nowy Targ: 127 szt. paneli

Gmina Czorsztyn: 54 szt. paneli

Gmina Łapsze Niżne: 369 szt. paneli.

Największej intensywności montaży można się spodziewać oczywiście wiosną i latem.

Umowy wykonawcze

Fot. Anna Szopińska