tlo fb szczepimy 1024x575

W związku z ogłoszonym przez Rząd RP Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19, Urzędy Miasta w Nowym Targu i Zakopanem zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego zostały zobowiązane do zapewnienia transportu uprawnionych osób do punktów szczepień.

Uprawnionymi do transportu do punktów szczepień (według wytycznych wojewody małopolskiego) są osoby, które:

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e- rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do spraw transportu.

NOWY TARG

Aby skorzystać z pomocy Urzędu Miasta należy zadzwonić pod nr tel. 18-261-12-68

poniedziałek godz. 800-1200

środa godz. 800-1500

piątek godz. 800-1500

ZAKOPANE

Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 504 920 482 czynny  w poniedziałek od 8:00 do 15:30, wtorek-piątek od 7:30 do 15:00 

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

  1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
  2. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  3. mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.