zalanaskomielna

Zalane drogi, piwnice, zatkane przepusty. Ulewny deszcz wyrządził sporo szkód.

Czasowo wyłączony z ruchu był odcinek drogi Dk-28 pod wiaduktem w kierunku „zakopianki”

źródło:https://www.facebook.com/infodroga