17 182806

W sobotę w Zakopanem, a w poniedziałek w Krakowie – funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany.

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, których dane figurowały w wykazie cudzoziemców niepożądanych w Polsce. Obydwaj cudzoziemcy dopuścili się wcześniej przestępstw na terenie naszego kraju.

37-latek zatrzymany przez funkcjonariusz z Placówki SG w Zakopanem został skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Natomiast jego 36-letni rodak zatrzymany przez strażników granicznych z Placówki SG w Krakowie-Balicach, usłyszał wyrok za spowodowanie kolizji drogowej, którą spowodował  … znajdując się również pod wpływem alkoholu.

Po uprawomocnieniu się wyroków sądowych dane cudzoziemców zostały wpisane do wykazu osób niepożądanych w RP. Strażnicy graniczni wydali wobec każdego z zatrzymanych obywateli Ukrainy decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. Ponadto cudzoziemcy zostali objęci 3-letnim zakazem ponownego wjazdu do RP oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

 Michał Tokarczyk, Karpacki Oddział Straży Granicznej